PODCAST TIPS

Tips inför podcast!

 • Avståndet mellan mikrofon och mun bör vara ca 20 cm vid inspelning
 • Säkerställ att tekniken fungerar innan inspelning påbörjas
 • Inspelningsnivån ska ej ”gå upp” på rött
 • Bestäm hur långt ska avsnittet vara
 • Dela gärna in avsnittet i kapitel: intro, dialogen och avslut.
 • Hänvisa till hemsida, blogg, sociala medier, produkter/tjänster
 • Minimera ”blajj prat”, fokusera på innehållet.
 • Använd igenkännande metoden, egen jingel/musik
 • Editera inte för mycket, tillåt vissa misstag.
 • Ha kul! 🙂

 Nästa steg:

 • Se till att eventuella bilder är i rätt format
 • Bestäm vart podcasten finnas tillgänglig
 • Marknadsför till din målgrupp
 • Använd jingeln även i andra sammanhang för bästa igenkänningsfaktor

4 sätt att bygga varumärke

 1. Skapa en egen podcast och involvera dina potentiella kunder.
 2. Skapa en kul och bra radiojingel som förknippas med din verksamhet.
 3. Involvera dina medarbetare och kunder.
 4. Håll i kostnaderna, ”Keep It Simple” och ha kul!